Förskolan
Käpphästen 

Med barnet i fokus

Vi satsar på personaltäthet och små grupper för att varje barn ska synas, känna sig tryggt och få sina behov tillgodosedda. Genom vår engagerade och erfarna personal berikas dagarna med lustfyllt lärande i en hållbar och kreativ miljö.

"Våra barn är de mest betydelsefulla vi har och ska erbjudas en trygg omsorg och miljö där de kan utvecklas"

Andrea Kecskes | Rektor | Föräldrakooperativet Käpphästen

Välkommen till oss!

Föräldrakooperativet (förskolan) Käpphästen ligger i Vällingby och drivs av engagerade föräldrar och pedagoger. Det finns 21 platser och två avdelningar på förskolan; Solen för de äldsta och Månen för de yngsta. Föreningsformen frigör resurser, vilket bidrar till kvalitetsutbildning, hög personaltäthet, mindre grupper och att barnen blir sedda, känner sig trygga och kan påverka sin vardag.

Föräldrakooperativet

På förskolan tillämpas varken föräldrajour eller städjour, vilket gör kooperativet unikt. Föräldrars delaktighet och insyn är dock av stor vikt i verksamheten. Läs mer...

Pedagogik

Förskolan strävar efter att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för barnen. Miljön ska vara levande och föränderlig och på så sätt inspirera och locka till lek och utforskande. Läs mer...

Grön Flagg

Då förskolan är Grön Flagg-certifierad, genomsyras verksamheten av ett kvalitets- och handlingsinriktat miljöarbete. Läs mer...

Maten

Barn och personal serveras dagligen hälsosam, välsmakande och vällagad mat som uppfyller livsmedelsverkets näringsrekommendationer. Läs mer...

Jättebra förskola!

Vi är så himla nöjda med Käpphästen och barnen älskar att vara där! Fantastiska pedagoger och jag gillar särskilt att de arbetar väldigt medvetet och aktivt kring frågor om olikheter och inkludering, hur man är en bra kompis. Toppen med små barngrupper.

Fantastiskt föräldrakooperativ

Fantastiskt litet föräldrakooperativ där man som förälder har möjlighet att vara med och påverka alla delar av verksamheten om man vill. Små barngrupper med hög täthet av välutbildad personal gör att mina barn trivs toppenbra.

Bästa förskolan våra barn gått på

Våra barn trivs så bra på Käpphästen! Deras nyfikenhet och kreativitet tas omhand så fint och alla barnen känner varandra, och inte minst, alla pedagoger känner alla barn. Det ger en trygg stämning. Vi gillar delaktigheten, att vi har insyn och att det finns möjligheter att påverka...

Utvecklande och tryggt

Mitt barn trivs så härligt bra. Han har roligt och ordförrådet och den sociala förmågan har formligen exploderat. Vi kan dessutom lugnt och glatt vinka av varandra på morgonen, då han känner sig trygg. Då barnantalet är begränsat och förskolan har en hög personaltäthet finns tid och plats att se honom och lyssna på hans känslor och funderingar. Det är guld värt!

Hitta till oss

Föräldrakooperativet Käpphästen, Lyckselevägen 33, 162 67 Vällingby