Förskolan
Käpphästen 

Fotopolicy

Förskolan dokumenterar dagligen arbetet med barnen både i skrift och med bilder, som sedan förmedlas till vårdnadshavarna via Förskoleappen. För att fotografering av barnen ska kunna ske, så behöver förskolan samtycke från föräldrarna. Därför får de fylla i ett dokument om fotogodkännande när barnet börjar på Föräldrakooperativet Käpphästen.

Utöver pedagogisk dokumentation finns det även tillfällen då anhöriga vill fotografera och filma sina barn, exempelvis vid högtider. Detta önskemål står utanför den pedagogiska dokumentationen som personalen hanterar. För att kunna hantera frågan på ett ansvarsfullt sätt så har förskolan därför tagit fram bestämmelser för fotografering.

För att skydda den enskilda individen har förskolan bestämt att:

  • Endast personalen fotograferar den dagliga verksamheten för den pedagogiska dokumentationen.

  • Föräldrar får fotografera sina egna barn vid olika tillställningar, efter personalens anvisningar.

Ställningstagandet grundar sig på respekten för det enskilda barnet och dess familj. Därför bör det följas.