Förskolan
Käpphästen 

Inskolning

Barnets första möte med pedagoger, andra barn och miljön på Föräldrakooperativet Käpphästen bör bli så positiv, lugn och trygg som möjligt. Därför arbetar förskolan efter en metod som kallas föräldraaktiv inskolning.

Det innebär att vårdnadshavaren deltar i inskolningen under den första tiden och tillsammans med pedagogerna aktivt introducerar barnet i de rutiner och aktiviteter som förskolan erbjuder. Inskolningsperioden ger även en inblick i förskolans verksamhet och en chans att lära känna pedagogerna, barnets blivande kompisar och andra föräldrar.

Mot slutet av inskolningsperioden intar vårdnadshavaren en mer inaktiv roll och finns till hands i bakgrunden medan pedagogerna med små steg i taget introducerar barnet in i verksamheten. Ambitionen är att föräldrar och pedagoger jobbar tillsammans för barnets bästa.

En tid efter avslutad inskolning erbjuds ett uppföljningssamtal med syftet att fånga upp tankar och synpunkter från vårdnadshavarna och ge en återkoppling till familjen.

Föräldraaktiv inskolning

Dag 1: 9.00 – 15.00 Föräldern stannar kvar och deltar aktivt i alla rutiner.
Dag 2: 9.00 – 15.00 Föräldern stannar kvar och deltar aktivt i alla rutiner.
Dag 3: 9.00 – 15.00 Föräldern stannar kvar men deltar mer passivt.
Dag 4: (5 dagar): 9.00 – 15.00 Föräldern lämnar vid 9.00 och hämtar vid 15.00 varje dag och finns tillgänglig om det skulle behövas.