Förskolan
Käpphästen 

Skydd och säkerhet

Förskolan har sammanställt en krisplan och en krisgrupp för att förebygga och hantera krissituationer på ett bra och effektivt sätt.

Krisplan

Krisplanen innehåller viktig information samt tydliga och kortfattade säkerhetsrutiner som personalen ska känna till och ha nära tillhands. Krisgruppen och vårdnadshavare ska ha direkt tillgång och den ska finnas på kontoret, vardera avdelning samt medtas vid utflykter.

Ladda ner krisplanen...

Krisgrupp

Krisgruppen består av styrelseordförande, personalansvarig och rektor. Deras ansvarsområden består av att:

  • Identifiera förebyggande åtgärder och vid behov revidera krisplanen.

  • Informera personal och föräldrar om planens innehåll och var den finns tillgänglig.

  • Leda och hantera kris, efter att personal agerat och tillkallat krisgruppen.

  • Avgöra om ytterligare personer ska tillkallas, beroende på händelsens karaktär.

  • Ansvara för att informera personal, föräldrar och barn samt andra intressenter som exempelvis myndigheter.