Förskolan
Käpphästen 

Dokument och blanketter

Här finns grundläggande verksamhetsdokument och blanketter samlade. Vid intresse av nationella styrdokument; tryck på denna länk.

Beskrivning av en dag på Käpphästen

Förskoleundersökning 2022

Klagomålshanteringsblankett

Krisplan (med brandskyddsrutiner)

Likabehandlingsplan

Motionsmall

Sjukdom- och smittorutiner

Verksamhetsplan 2021-22

Verksamhetsplan 2022-23

Verksamhetstadgar