Förskolan
Käpphästen 

Öppettider

För att personalen ska kunna planera långsiktigt ska varje familj meddela de tider barnet/barnen normalt är på förskolan. Öppettiderna är satta efter familjernas behov av vistelsetid. I början av varje termin samt inför jul och sommar görs en inventering av behovet av barnomsorg hos vårdnadshavarna och utefter dessa tider anpassas förskolans öppettider. Förskolan Käpphästen följer Stockholms stads ramtider för förskola. För närvarande öppnar förskolan kl 07.00 och stänger kl. 17.00.

Personalen har APT en dag i månaden (kl. 15-17). Föräldrar vars barn har behov av omsorg de timmarna meddelar rektor i god tid innan.

Personalen har planeringsdagar två dagar per termin. Föräldrar vars barn har behov av omsorg den tiden meddelar rektor som ser till att dessa barn erbjuds omsorg på förskolan av vikarie.