Förskolan
Käpphästen 

Syftet med kooperativ

I ett föräldrakooperativ får du som förälder god insyn i arbetet, har möjlighet till tät kommunikation med personalen och stora möjligheter att påverka förskolans verksamhet. Småskaligheten medför att varje barn känner sig tryggt och får sina behov tillgodosedda och föreningsformen frigör resurser vilket bidrar till hög personaltäthet och utvecklad verksamhet av kvalitet.