Förskolan
Käpphästen 

Sjukanmälan

Sjukanmälan och friskanmälan

När barnet är sjukt ska detta sjukanmälas till förskolan via Förskoleappen, samt via sms till aktuell avdelning. Informera om vilken sjukdom barnet har och meddela så tidigt som möjligt, men senast vid kl. 07.30 samma dag. Detta för att underlätta planering. När barnet är friskt och ska återgå till förskolan, behöver vårdnadshavarna friskanmäla barnet dagen innan eller senast kl. 07.30 samma dag. OBS! Personalen ger ingen medicin till barnen, ex. penicillin/ antibiotika.

Hämtning vid sjukdom på förskolan

När ett barn behöver hämtas pga sjukdom är det viktigt att barnet hämtas snarast, för att inte öka smittspridningen. Förskolan har då gjort en bedömning av barnets hälsotillstånd och förmåga att klara av förskoledagen och personalen ska inte behöva diskutera varför barnet ska hämtas.