Förskolan
Käpphästen 

Likabehandlingsplan

Barn har rätt att utvecklas i en trygg miljö och förskoleverksamhet ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I enlighet med Skollagen (2010:800) kapitel 6 ”åtgärd mot kränkande behandling” har Käpphästen därför tagit fram en plan för sitt likabehandlingsarbete.

Ladda ner Likabehandlingsplanen...